IAM Overview is een service om een algemeen overzicht van Identity en Access Management binnen een organisatie te krijgen.

Identiteits- en toegangsbebeer (Identity and Access Management) is in de huidige tijd belangrijker dan ooit. Was IAM afgelopen jaren vanwege de ‘hyper-connected’ IT omgeving voor organisaties al van cruciaal belang, dan is de noodzaak om het beheer van uw identiteiten en toegangsrechten op orde te hebben door de pandemie alleen maar toegenomen.

Identity and Access Management (IAM) Overview is een managementonderzoek om inzicht te krijgen in de identiteits- en toegangsbeheer situatie binnen een organisatie en eerste stap om toegangsbeveiliging onder controle te krijgen. Het resultaat van het IAM Overview, een dienst van CGI, wordt gepresenteerd in een reeks aanbevelingen en een routekaart voor toegangsbeveiliging binnen organisaties.

Voor meer informatie kunt u de factsheet downloaden, of neemt u contact met Arend-Jan Buzepol of Carlo Busman van CGI.