Rotterdam, 06 March 2017

CGI heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwikkelen en beheren van Burgernet 2.0. Het huidige Burgernetsysteem ontwikkelde de IT-dienstverlener in 2009 en biedt burgers, gemeenten en politie de mogelijkheid landelijk samen te werken om de veiligheid, leefbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het contract voor het realiseren en beheren van het nieuwe systeem voor de Nationale Politie heeft een looptijd van zeven tot tien jaar.

Naast de werkzaamheden aan het nieuwe systeem blijft CGI het bestaande Burgernet beheren. Zodra Burgernet 2.0 gereed is, neemt CGI dat in beheer.

Nieuwe technologie vergroot effectiviteit

Mede op verzoek van deelnemers wordt Burgernet doorlopend verder ontwikkeld. Met Burgernet 2.0 wordt een volwaardig en wederkerig netwerk op het gebied van veiligheid gerealiseerd. Het netwerk wordt ingezet om burgers te informeren en te betrekken bij het oplossen van vermissingen en misdrijven. Door gebruik van nieuwe technologieën maakt Burgernet 2.0 het mogelijk om wijken, steden en dorpen nog veiliger te maken. Zo worden sociale media geïntegreerd in het systeem, zodat niet alleen tekst maar ook foto’s en video’s uitgewisseld kunnen worden. En door de ondersteuning van andere nieuwe communicatiekanalen (bijvoorbeeld matrixborden van gemeenten en lichtkranten in de bus en tram) kunnen meer burgers worden bereikt. Het wordt bovendien mogelijk Burgernet over de landsgrenzen in te zetten.

Burgernet heeft een landelijke dekking en ruim 1,6 miljoen deelnemers. Maandelijks worden circa 2.100 Burgernetacties uitgezet. Om de aansluiting met de burgers te houden en om aan het groeiend aantal deelnemers en acties te kunnen voldoen, is een nieuw en duurzaam kernsysteem nodig. Burgernet 2.0 waarborgt de continuïteit voor de toekomst en kan anticiperen op meer innovatieve technologische ontwikkelingen.

“CGI is sinds het begin bij Burgernet nauw betrokken en heeft veel expertise op het gebied van veiligheid,” zegt Gery Veldhuis, politiechef eenheid Limburg en voorzitter van de Stuurgroep Burgernet. “Vol vertrouwen gaan we een nieuwe fase van Burgernet 2.0 in: ‘Samen voor een veilige buurt!”

Ook Ron de Mos, general manager CGI Nederland is enthousiast: ”CGI is er bijzonder trots op een bijdrage te mogen blijven leveren aan Burgernet. We vinden het een mooie kans een robuust nieuw kernsysteem te (door)ontwikkelen en met geavanceerde digitale technologieën de effectiviteit ervan te vergroten. Burgernet 2.0 is een mooi voorbeeld van de rol die digitale transformatie kan spelen om de (sociale) veiligheid in de maatschappij te verbeteren.”