De luchtvaartindustrie wordt geconfronteerd met een complexe paradox. Aan de ene kant groeit de vraag naar luchtvervoer in een zeer snel tempo waarbij de verwachting is dat de vraag in de komende twee decennia zal verdubbelen. Volgens de International Trade Transport Association (IATA), het handelsorgaan voor de luchtvaartmaatschappijen in de wereld, zullen tegen 2036 wereldwijd maar liefst 7,8 miljard mensen per vliegtuig reizen. Aan de andere kant wordt het vliegverkeer voortdurend op de proef gesteld door veiligheid, infrastructuur, luchtruim en duurzaamheidsoverwegingen, alsook door de druk van de hevige concurrentie. De toename van het aantal passagiers in combinatie met uitgestrekte faciliteiten en infrastructuur zijn van invloed op de totale reiservaring. Lange wachtrijen bij contactpunten, vertragingen en afgelaste vluchten zijn een constante bron van ongemak voor de passagiers. Waar ooit de luchtvaart als luxueus en opwindend werd ervaren, is het nu een reis geworden waarbij het vinden van de weg en het omgaan met onverwachte belemmeringen een zekere mate van angst kan veroorzaken.
 
Lees in het gratis te downloaden whitepaper hoe het vergroten van transparantie, het creëren van platforms en het voortdurend toepassen van nieuwe technologieën kan helpen om de groei in de luchtvaart niet ten koste te laten gaan van de beleving en veiligheid van de passagier. 
 

 

The air travel industry is faced with a complex paradox. On one hand, the demand for air travel is growing at a very rapid pace, and is expected to double over the next two decades. According to the International Trade Transport Association (IATA), the trade body for the world’s airlines, a staggering 7.8 billion people worldwide will travel by air by 2036. On the other hand, air travel is constantly challenged by safety, infrastructure, airspace and sustainability concerns, as well as the pressures of fierce competition. Burgeoning passenger numbers combined with stretched facilities and infrastructure are affecting the overall travel experience. Long queues at touch points, delays and cancelled flights are a constant source of passenger discomfort. Where once, air travel was perceived as luxurious and exciting, it has now become a journey where finding your way and dealing with unexpected impediments can cause a certain level of anxiety.

Read in the free white paper download how increasing transparency, creating platforms and continuously applying new technologies can help ensure that the growth in aviation does not affect the customer experience and safety. 
 

 

Auteurs
Joost van der Burg, Vice-President Aviation
Marianne Herbert, Senior Consultant Aviation
Alekhya Anantapantula, Consultant Aviation
 
SimplyFLY the Experience