Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

CGI’s visie op de informatievoorziening van de overheid

Onder de noemer ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ werkt de overheid aan de digitalisering van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarbij staat de vraag van burgers, bedrijven en instellingen centraal. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de digitale overheid zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikmaakt van digitale middelen. Hiervoor is standaardisatie van gegevens, hergebruik van ICT en complexiteitsreductie met hulp van de markt noodzakelijk. Zover is het echter nog niet. Want hoewel de overheid goed op weg is, is het Rijk nog niet ‘digital native’. Voor de gevraagde digitale transformatie (‘step up’) is publiek-private samenwerking essentieel ‘to keep up’. Niet alleen op het gebied van betaalbaarheid, maar ook voor de noodzakelijke robuustheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale overheidsdienstverlening. Met dit visiedocument neemt CGI het initiatief om – in nauwe samenwerking met de overheid en met hergebruik van kennis, kunde en ervaringen – een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de digitale overheid. Hieronder leggen we deze visie nader uit en geven we aan hoe CGI de totstandkoming van de gevraagde digitale transformatie voor zich ziet.

Dienstverlening centraal

Bij de digitale overheid staat optimale en zekere dienstverlening aan de klant centraal. De klant is divers: burger en ondernemer, jong en oud, digivaardig en digibeet. De klant is altijd online, gebruikt diverse devices en heeft tal van vragen. Voor de klant staat de overheid – nu en in de toekomst – gelijk aan de digitale overheid. De klant wil of kan ook geen onderscheid maken tussen overheidsorganisaties – en dat zou ook niet hoeven. De digitale overheid is overal en altijd bereikbaar in dienst van de klant.

Mocht u vragen of een toelichting willen hebben op dit whitepaper, dan kunt u hiervoor een mailtje sturen met uw naam en telefoonnummer en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.