In de digitale wereld zijn het niet zozeer de markten, als wel de verwachtingen van klanten, consumenten en burgers die dramatisch veranderen. Organisaties investeren zwaar in technologie voor marketing, verkoop en levering, maar veel van die investeringen renderen onvoldoende, met name door de snelle ontwikkelingen op het gebied van (digitale) klantbeleving. CGI maakt gebruik van een gestructureerde aanpak die klanten helpt hun benadering van klanten en burgers te optimaliseren. Een waarde-gedreven methodiek, die we in dit booklet toelichten en onderbouwen met een aantal aansprekende voorbeelden.

BEKIJK FLIPBOOK