In de komende decennia komt de civiele infrastructuur in Nederland steeds verder onder druk te staan. Assets als bruggen, viaducten, wegen, het spoor en vliegvelden zijn de komende jaren toe aan vervanging, uitbreiding of renovatie, terwijl het gebruik ervan alleen maar verder toeneemt. Daarnaast spelen er ontwikkelingen die een grote impact hebben op onze dijken, sluizen, keringen en gemalen: de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering bijvoorbeeld.

Willen we onze steden bereikbaar en ons land droog houden, dan zal Nederland efficiënt moeten omgaan met de ruimte die het heeft en de beschikbaarheid en capaciteit van deze assets effectief inzetten. Omdat het hier om essentiële en missiekritische taken gaat, is er meer nodig dan technisch preventief en correctief onderhoud. Gelukkig kunnen we bij het beheren van deze objecten – Asset Management – diverse slimme technologieën inzetten die kansen bieden om het gebruik en de toepassing van assets te optimaliseren en tegelijkertijd onze leefomgeving te verduurzamen.

Download hier de brochure ‘Asset Management in Verkeer & Vervoer. Effectief en duurzaam beheer van essentiële infrastructuurwerken’.