Doorstroming op het Nederlandse wegennet noodzakelijk voor bereikbaarheid van ons land

Het NCIS (NDW Centraal Informatiesysteem) is een door CGI ontwikkeld IT-systeem. Hiermee verzamelt NDW verkeersgegevens – aangevuld met o.a. wegwerkzaamheden, filemeldingen, statussen van bruggen – en speelt deze razendsnel door naar wegbeheerders en marktpartijen. Deze benutten de data voor verkeersmanagement en –informatie. ‘Een keten van sterke schakels in het streven naar doorstroming op het Nederlandse wegennet,’ erkent Laurens Lapré van CGI. ‘Maar daarvoor is méér nodig. Zoals de automobilist ertoe bewegen vaker de auto te laten staan.’

Lees hier het volledige interview met Laurens Lapré in het jubileumboek van het 10-jarige NDW (Nationale Databank Verkeersgegevens), 2018.