In het data en analytics domein zien wij de laatste jaren een uitbreiding van de wijze van inwinning. Op alle fronten zien wij dat sensoren een vlucht nemen, zoals in onze eigen woning door real-time inzicht in energieverbruik en de opgewekte energie uit zonnepanelen. Via advanced analytics  technieken op de data uit de sensoren krijgen we zelfs real-time signalen zodat afwijkingen kunnen worden geconstateerd waardoor ingrijpen mogelijk is.
 
In het van oorsprong traditionele infra- en assetmanagement domein zien we ook een enorme toename in het gebruik van sensoren. Voor veel objecten staat de komende jaren een vervangings- of rennovatie-opdracht op de agenda. Daarmee ontstaat de kans om objecten direct te voorzien van sensoren. Deze technologische ontwikkeling zorgt dat de statische informatie wordt verrijkt met real-time data uit de sensoren zoals stroomverbruik en temperatuur van motoren, pompen en ventilatoren.  De real-time data die is ingewonnen vanuit de sensoren is het fundament voor analytics toepassingen waardoor just in time maintenance en predictive maintenance kan zorgen voor het behalen van een maximaal rendement.
 
Vanuit het iAMLAB experimenteren we samen met onze klanten en partners door het inzetten van sensoren voor het verrijken van ons datafundament en het integreren van real-time data in onze digital twin. Hierbij kun je denken aan het uitbreiden van de digital twin van de regio Rotterdam met informatie over het verkeer afkomstig uit floating car data (FCD). Vraagstukken waar het gaat om vervoer en transport vragen ook om real-time inzichten zodat pakketten en personen efficiënt van deur tot deur kunnen worden gepland.