Bij het beheer van assets is inzicht in de assetstatus van groot belang. De daarvoor beschikbare data is voor mensen vaak slecht te interpreteren door de grote volumes en de verscheidenheid aan soorten data (gestructureerde en ongestructureerde databronnen). Daarom wordt in het iAMLAB onderzoek gedaan naar het inzichtelijk maken van de assetstatus, ook voor niet-dataspecialisten.
 
Door toepassing van innovatieve technieken is de assetmanager beter in staat de data te interpreteren. Ook wordt het voor bijvoorbeeld directie, gebruikers en onderhoudsmensen mogelijk om deze data te gebruiken voor een beter inzicht. De visualisatie technieken die het iAMLAB gebruikt zijn 3D, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en dashboards.
 
Hiermee richt het iAMLAB zich niet alleen op de partijen die assets beheren, maar ondersteunt het ook de gebruikers van assets, onderzoeksinstellingen, laboratoria en toeleveranciers buiten deze organisaties. Qua assettypen geldt dit voor o.a. wegen, waterlopen en vaarwegen, havens en luchthavens, energie en telecomnetwerken, industriële installaties en gebouwen.

 


 

Virtual Reality

Het iAMLAB zet Virutal Reality (VR) in om de gebruiker mee te nemen in een virtuele kopie van de werkelijkheid. Een asset manager kan bijvoorbeeld naar een asset gaan zonder daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn zodat op een efficiënte en veilige manier de actuele context van het object bekeken kan worden.

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) combineert de fysieke wereld met een digitale wereld. Hierdoor is het voor de asset manager en/of engineer mogelijk om met behulp van de HoloLens of de mobiele telefoon bij een asset actuele informatie te tonen bovenop de fysieke wereld. Zo is het mogelijk om in een straat het ondergrondse leidingnetwerk te zien zonder dat de straat open ligt.

3d visualisaties

Het iAMLAB realiseert een digital twin van Nederland waarbij 3d het fundament is om diverse vraagstukken in ruimtelijk perspectief te bekijken. iAMLAB gebruikt hiervoor de 3d open data van het Kadaster welke is opgebouwd uit satellietbeelden en luchtfoto’s. Dit fundament breidt iAMLAB samen met partners en klanten uit met bijvoorbeeld point clouds en BIM-modellen. De digital twin staat in de directe verbinding met services van het iAMLAB waardoor (actuele) data direct beschikbaar is.

Dataportaal

Het iAMLAB presenteert de verschillende dataproducten in één portaal waardoor data laagdrempelig toegankelijk is. Infra- en assetmanagement vraagstukken vragen om samenwerking en informatiedeling in de keten. Door de dataproducten in een samenwerkingsportaal te presenteren is er één overzicht op basis waarvan partijen samen kunnen kijken naar efficiencyverbeteringen in het proces. Het portaal kan ook voor één partij inzicht geven in de data met behulp van dashboards en analyses.