Tim ten Brundel richt zich als business analist op duurzaamheid en de rol van waterstof in de energietransitie.

Binnen CGI AgileDX-Sustainability is Tim betrokken vanaf de ideeënfase, met als focus het identificeren van benodigde systeem functionaliteiten in relatie tot ‘Environmental, Social en Governance’ (ESG) rapportage standaarden en bijbehorende wet- en regelgeving.

Met betrekking tot waterstof heeft Tim in zijn masteronderzoek de voorwaarden rond monitoring van transport- en opslagsystemen uiteengezet, gerelateerd aan CGI AgileDX-Hydrogen. Hierop aansluitend analyseert Tim de rol van waterstof binnen de energietransitie voor belanghebbenden, in relatie tot verwachte marktdynamieken en regelgeving. Met als doel om beter te begrijpen waar ICT een substantiële impact kan hebben.