Roel Donker is een ervaren integratiespecialist / architect met meer dan 10 jaar ervaring binnen verschillende sectoren(onder andere banken, energie, luchtvaart en transport) in zowel nationale als internationale projecten.

De laatste jaren neemt de vraag naar integratie-oplossingen toe en worden deze oplossingen complexer (cloud vs on-premise, microservices vs monolieten, GRPC vs REST API, etc.). Integratie is een belangrijke schakel in de keten om duurzame oplossingen te realiseren en zo toegevoegde business waarde te leveren. Roel helpt klanten om de integratiemogelijkheden binnen een bedrijf continu en systematisch te verbeteren over de dimensies technologie, proces en mensen.

Sinds enkele jaren werkt Roel samen met universiteiten op het gebied van “IT sustainability”. Deze samenwerking zorgt ervoor dat op basis van theoretische modellen praktische methoden worden ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan: wat is de impact van enterprise architectuur principes op de “sustainable” IT-oplossing binnen een bedrijf en dit ook meetbaar te maken.

Het helpen van klanten op het gebied van duurzame integratie-oplossingen zorgt ervoor dat Roel altijd met veel energie en plezier aan een nieuwe dag begint.