Remco Gommers werkt al meer dan 25 jaar binnen het ICT-vakgebied, waarvan de laatste 15 jaar als architect. Hij heeft een brede achtergrond en kennis over veel facetten van automatisering, van diepgaande techniek tot organisatorische inrichting van IT-landschappen. Zijn ervaring heeft hij opgedaan in o.a. de softwareontwikkeling bij meerdere softwarebedrijven zoals HP Software, maar ook via detachering en projecten bij de Nederlandse overheid, waarvan de laatste jaren binnen het veiligheids- en sociale domein.

Remco helpt klanten met complexe vraagstukken op het snijvlak van business en ICT, maar ook binnen ICT zelf. Met name de vertaling van (nieuwe) technologie naar bruikbare oplossingen is waar zijn expertise ligt. Binnen deze projecten en programma's vervult hij vaak de rol van solution, security of enterprise architect. Vanuit deze brede ervaring is hij gespecialiseerd op het gebied van informatiebeveiliging & privacy, complexe integratie en de rol die data en informatie spelen binnen bedrijfsprocessen.

Binnen CGI Nederland vervult Remco een rol in het duiden van nieuwe technologie voor de andere experts. Hij verzorgt presentaties over wat deze nieuwe technologieën behelzen en plaatst ze in hun bredere maatschappelijke context. Op dit moment zijn dat met name AI en het ethisch gebruik ervan en quantum computing in relatie tot informatiebeveiliging.

Binnen zijn werk fungeert hij vaak als vraagbaak voor andere specialisten en geeft invulling aan het technisch geweten binnen het project gebaseerd op diepgaande vakinhoudelijke kennis. Zijn werkaanpak kenmerkt zich door zaken pragmatisch uit te leggen, ze in de relevante klantcontext te plaatsen en van daaruit oplossingen te formuleren gecombineerd met een open en adviserende communicatiestijl.

Van deze auteur