Jan is sinds 2000 actief in de zorg en andere maatschappelijke thema’s. Hij heeft gewerkt aan het verbeteren van informatievoorziening voor een betere gezondheidszorg. Jan heeft zich verdiept, op basis van zijn visie op de ontwikkelingen in de zorg, in zowel de uitwisseling als de vastlegging van informatie. Jan heeft in alle afzonderlijke werkvelden, zowel intra- als transmuraal, geadviseerd en veranderingen doorgevoerd met als doel minder vastleggen, meer weten.

Informatie optimaal inzetten voor slimmere besluitvorming en betere resultaten - dat is de missie van Jan. Hij is expert in het verbinden van management met bedrijfsprocessen en informatiesystemen en –technieken op strategisch niveau, bij voorkeur werkend in een maatschappelijke context. Jan heeft een scherp oog voor organisatiecultuur en identificeert trefzeker waar succes of mislukking door cultuur, mensen of structuur worden bepaald. Hij heeft meerdere malen aangetoond op alle niveaus van een organisatie complexe informatie- en technologieveranderingen te kunnen initiëren en in lijn te houden met strategie van bestuur en management. Hij heeft het vermogen om beleid en strategie te veranderen, in lijn met nieuwe uitdagingen en externe factoren die de organisatie raken.