Dylan Vermeij is in februari 2022 bij CGI Nederland gestart met zijn afstudeerstage. Het onderwerp voor zijn onderzoek is een voorspelmodel voor capaciteitsmanagement in de luchtvaartsector. Hij analyseert welke aspecten nodig zijn voor de ontwikkeling van een selfservice voorspelmodel. Door middel van een kwalitatief onderzoek licht hij toe welke stappen hiervoor gezet moeten worden. Met als resultaat een multifunctioneel selfservice voorspelmodel die naast capaciteitsanalyses ook bijdraagt aan organisatiedoelstellingen.

Dylan heeft zijn Bachelor Bedrijfskunde afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Daarna is hij begonnen aan zijn Master Data Driven Business aan de Hogeschool Utrecht.