Eelco Stofbergen is een ervaren manager en expert op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in dit werkveld bij publieke en private organisaties. Als hoofd van de afdeling Expertise en Advies bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is hij verantwoordelijk geweest voor kennisontwikkeling en publicaties, dreigingsanalyses, innovatie en beveiligingsadvies richting rijksoverheden en vitale sectoren. Hierbij was Eelco nauw betrokken bij de oprichting van het NCSC en de ontwikkeling van de nationale cybersecuritystrategie.

Eelco is sinds 2015 werkzaam als Director Consulting en Thought Leader Cybersecurity bij CGI en leidt verandertrajecten voor informatiebeveiliging en complexe cybersecurity projecten. Inhoudelijk focust hij zich op zowel de strategische als de operationele kant van informatiebeveiliging en het spanningsveld daartussen. Daarbij legt hij de nadruk op security governance en risk management. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties zoals de beveiliging van Internet of Things, cloud security, security monitoring en big data analytics.