Alleen voor genodigden

In een zinvolle discussie over het behouden, werven, en vervangen van Human Capital kom je snel te spreken over de rol en nieuwe mogelijkheden vanuit de ICT. Robotic Process Automation (RPA) biedt een nieuw perspectief op automatisering van handmatig werk, digital twins verzorgen slimme procesbegeleiding, en middels gamification kunnen we medewerkers tot gewenst gedrag verleiden. Zo maar een bloemlezing van een aantal recente technologische ontwikkelingen, waarbij de rol van de mens centraal staat, met potentie voor de logistiek.

Wat zijn de nieuwe mogelijkheden vanuit ICT om mensen te vervangen? Robotic Process Automation (RPA) biedt een nieuw perspectief op automatisering van handmatig werk, digital twins verzorgen slimme procesbegeleiding, en middels gamification kunnen we medewerkers tot gewenst gedrag verleiden. Hans Moonen, expert Smart Logistics bij CGI en assistent-professor aan de Universiteit Twente doorspekt zijn verhaal met een serie voorbeelden die inspireren voor uw eigen praktijk.

Meer informatie over deze bijeenkomst op de TLN website