Op het Nationaal verkeerskundecongres komen experts op het gebied van mobiliteit en verkeerskunde jaarlijks bij elkaar om actuele kennis en ervaringen te delen, met elkaar het debat aan te gaan en te netwerken. Met maar liefst vijftig kennissessies, en plenaire lezingen van vooraanstaande keynote speakers, is er voor de ruim 400 bezoekers genoeg stof tot nadenken. Daarnaast is er een inspiratieboulevard om nieuwe ideeën op te doen voor het oplossen van de actuele mobiliteitsvraagstukken. Een dag eerder is er op het pre-congres veel ruimte voor informele ontmoeting met onder andere een diner en een verkeerskundequiz. Bovendien kunt u meedoen aan excursies naar Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Tilburg en Breda. Zo krijgt u te horen wat deze steden van gastheer BrabantStad (B5 en provincie) doen met slimme mobiliteit, OV en beleidsontwikkeling.

Prikkelend slotdebat over collectief sturen met mobility as a service (MaaS) o.l.v. Ward Koopmans (CGI)

Het Nationaal verkeerkundecongres heeft een fraaie afsluiting in petto, waarin onder de deskundige leiding van Ward Koopmans van CGI alle belanghebbenden aan het woord komen. Nieuwe speler Google wordt vertegenwoordigd door Bas Rookhuijzen. Eric Mink doet mee namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de visie van de automobielindustrie (Bram Hendrix, AutomotiveNL) , het OV (John Pommer, CROW-KpVV) en de wegbeheerders  (Wouter van Mierlo, gemeente Utrecht) komen aan bod. De deelnemers gaan onder andere het gesprek aan over de rol die apps zullen spelen bij mobiliteit en in hoeverre die individueel of juist (ook) collectief moeten zijn. Bovendien komt de vraag aan de orde welke spelers betrokken zouden moeten zijn bij discussies als deze en in hoeverre dat nu het geval is. Mogelijk kunnen in dit debat afspraken gemaakt worden om samen nieuwe stappen te zetten op weg naar een gezonde en vitale mobiliteitsmarkt.