Op 1 april 1997 tekenden (toen nog) CMG en deze verzekeraar een contract waarin ze overeenkomen dat CGI de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer en onderhoud van een groot aantal mainframe applicaties, die de processen van de units 'Schade en Inkomen' ondersteunen.

Op het hoogtepunt van de samenwerking waren iedere dag ongeveer 25 medewerkers bezig met het beantwoorden van vragen van de klant, het oplossen van incidenten en het werken aan verbeteringen en uitbreidingen van de systemen. Dit team is in de loop der jaren verantwoordelijk geweest voor grofweg 50 applicaties, honderden change requests en al gauw duizenden incidenten.

De uitdaging

Het bestaande IT landschap van de unit Schade en Inkomen was op diverse punten niet meer passend. Veel applicaties waren ontwikkeld in verouderde talen zoals Cobol, kennis en ervaring van oude applicaties was ‘aan het uitsterven’ en oude omgevingen waren batch georiënteerd. Het werd steeds duurder om deze applicaties in de lucht te houden, onder andere vanwege het constant aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Daarnaast ontstond het besef dat de - batch-georiënteerde - applicaties niet meer voldeden aan de wensen van de klant, die verwachtte dat aanvragen en wijzigingen in polissen online werden doorgevoerd.

De oplossing

In een gezamenlijk projectteam van de verzekeraar en CGI medewerkers werd een begin gemaakt aan de ontvlechting van wat wel eens de 'spaghetti-omgeving' wordt genoemd. CGI is hierbij verantwoordelijk voor de analyse en het uitzetten van alle applicaties, waarbij geldt dat de ‘winkel open moet blijven tijdens de verbouwing’. In een traject van ongeveer twee jaar zijn alle systemen stap-voor-stap onder de loep genomen en is er een analyse gemaakt van de impact als de systemen zouden worden uitgefaseerd.

De voordelen

  • Applicaties van de unit Schade en Inkomen draaien nu volledig op een online omgeving.
  • Transacties worden online en real-time verwerkt.
  • Straight Through Processing (STP) is nu mogelijk. Dus veelal zonder tussenkomst van de business, producten aanschaffen en gegevens invoeren.
  • Gegevens van de klant altijd up-to-date.
  • Uitfasering van oude systemen.
  • Kostenbesparing en daarmee scherpere premies voor klanten.

Voor informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Robert de Zeeuw.