Rijkswaterstaat krijgt slimme, duurzame oplossing voor openbare ruimte

Rijkswaterstaat (RWS)

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert de hoofdverkeersverbindingen en het landelijke watersysteem van Nederland. Naast bescherming van Nederland tegen overstromingen en de zorg voor voldoende schoon water, werkt Rijkswaterstaat aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer over ruim 6.000 kilometer wegen en water. Dat doet Rijkswaterstaat in opdracht van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Over IBOR

Op afstand objecten in de openbare ruimte managen. Bruggen en sluizen kunnen bedienen zonder in de buurt te zijn. Sneller en veiliger kunnen reageren bij rampen en ongelukken. Het CGI IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) platform opent de weg naar een veiligere, innovatieve en kosteneffectieve omgang met de openbare ruimte. IBOR is door CGI en Microsoft ontwikkeld om op afstand, de openbare verlichting goedkoper en milieubewuster te beheren, routes voor hulpdiensten bij noodgevallen via de straatverlichting te markeren of looproutes bij evenementen aan te geven. Bij de laatste oplossing geven ledlampen met hun veranderde intensiteit en kleur de route aan.

De uitdaging

Rijkswaterstaat spendeert ongeveer 36% van de elektriciteitsrekening aan wegverlichting en verkeerslichten. Dit energieverbruik geeft een flinke CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat wil de kosten en milieubelasting op een duurzame manier verlagen. Daarnaast is integrale veiligheid een belangrijk onderdeel van de missie van de organisatie. Voor die veiligheid spelen veel partijen een rol binnen en buiten Rijkswaterstaat, denk aan wegbeheerders, de verkeerscentrale en hulpverleners.

Rijkswaterstaat zoekt een goedkope en eenvoudige oplossing voor aansturing van de wegverlichting. Daarbij moeten verschillende partijen invloed krijgen op de verlichting om de veiligheid te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van de elektriciteit bij wegwerkzaamheden of extra verlichting voor hulpdiensten bij een verkeersongeluk. De relevante partijen moeten via diverse kanalen de verlichting kunnen managen. ‘Uit’ als de verkeerssituatie het toelaat en ‘aan’ als het moet.

Ons antwoord

Wij helpen Rijkswaterstaat aan een slimme, dynamische oplossing waarbij de verlichting op afstand gemanaged kan worden via zowel computer en laptop, een tablet als een smartphone. We zetten hiervoor het innovatieve IBOR-platform in. Via dit systeem is de verlichting eenvoudig op verzoek te schakelen. Met Rijkswaterstaat inventariseren we de partijen en rollen die van belang zijn bij een veilige en duurzame openbare verlichting.

Samen met Rijkswaterstaat hebben we een pilot van duizend lichtpunten in de zomer van 2011 uitgevoerd. Deze lichtpunten staan in de middenbermverlichting van de snelweg A50 vanaf Arnhem tot Apeldoorn en de A1 vanaf Hoevelaken tot Barneveld.

In samenwerking met Vodafone ontwikkelen we een nieuw en beveiligd communicatiesysteem waarmee Rijkswaterstaat op afstand de wegverlichting kan schakelen. Na een succesvolle proef is het systeem eind 2012 door RWS in gebruik genomen.

Een succesverhaal

IBOR ging tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ live. Dit is een jaarlijks evenement van milieuorganisaties dat aandacht vraagt voor de schoonheid en energiebesparing van de donkere nacht. De pilot was een succes. Met een paar simpele handelingen konden medewerkers van Rijkswaterstaat de verlichting op de A50 en de A1 op afstand uitschakelen.

Het succes was de opmaat voor uitbreiding met 7.500 lichtpunten in Oost-Nederland. Samen met onze partners bewijzen wij aan Rijkswaterstaat dat IBOR een platform voor de toekomst is met tal van innovatieve mogelijkheden.

Rijkswaterstaat krijgt bovendien een veel beter inzicht in de energiekosten van het openbare verlichtingssysteem. Volgens voorlopige berekeningen bespaart de organisatie met IBOR 91 euro per lichtmast per jaar en vermindert de CO2-uitstoot met 438 kilo per mast per jaar.

Met IBOR kan Rijkswaterstaat verschillende partijen en rollen toekennen aan bijvoorbeeld verkeerscontroleurs, wegeninspecteurs, verkeersmanagers en installateurs van bewegwijzering. De toekomst is nog beloftevoller. Rijkswaterstaat kan naast verdere geografische uitbreiding, meer functionaliteiten en groepen toevoegen aan IBOR. Bijvoorbeeld het beïnvloeden van verkeerslichten waardoor nog sneller, veiliger en efficiënter gereageerd kan worden bij rampen en ongelukken.