De evolutie van de slimsten

InovGrid is het eerste smart city project dat Portugal op de kaart heeft gezet als het gaat om de toekomstige energievoorziening van huishoudens en bedrijven. Een toekomstbeeld dat vraagt om een optimale afstemming van energievraag, lokale energieopwekking en de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Het InovGrid project moet in de komende jaren zes miljoen klanten gaan bedienen. De stad Évora (35.000 klanten) beet het spits af en omvat onder andere de uitrol van slimme meters, decentrale energie opwekking via bijvoorbeeld windenergie, het gebruik van elektrisch vervoer en distributie management.

CGI en EDP maken onder andere deel uit van het consortium dat werkt aan InovGrid.