EDP beheert 6.000 wind turbines in Spanje en Portugal. Deze turbines geven gemiddeld 200 tot 300 signalen af per seconde. CGI’s wind farm management solution kan deze data ontcijferen en daarmee de duizenden turbines realtime aansturen. De data kan ook op eenvoudige wijze gepresenteerd worden voor onderzoek en rapportage doeleinden.