Operational Support Systems (OSS)

CGI en haar partner hebben een omvangrijke datamigratie uitgevoerd bij KPN. De migratie verliep met minimale bedrijfsrisico’s voor KPN en met een ‘zero downtime’.

Dankzij de migratie zijn de kosten verlaagd en is de klanttevredenheid van KPN-klanten verhoogd. Zo zijn bijvoorbeeld arbeidsintensieve, manuele handelingen teruggebracht van 40% naar 5%.