Verbeteren van de doorstroom in het verkeer

SmartTravel stimuleert reizigers om minder tijd in het verkeer door te brengen door andere vervoersmodaliteiten te gebruiken of routes en reistijden te kiezen. Hierdoor vermijden zij files en wordt de doorstroom in het verkeer sterk verbeterd.