Elk jaar inspecteren waterschappen handmatig duizenden kilometers watergangen in Nederland. Ze controleren of het onderhoud goed is. Anders raken de watergangen begroeid met vegetatie zoals waterplanten. Slecht onderhoud kan weer risico’s opleveren op overstromingen in het werkgebied van de waterschappen. CGI heeft met de Waterweg Monitoring Service een dienst ontwikkeld om deze zogeheten schouw van de waterwegen te digitaliseren. Daarbij brengen satellietdata een groot gebied in één keer in kaart. Een machine learning model beoordeelt op basis van deze data automatisch de status van de watergangen. Hierdoor kan de fysieke inspectie beperkt blijven tot probleemgebieden. Dat bespaart veel tijd en geld.

Waterschappen zijn veel tijd kwijt om te voldoen aan de eisen van de jaarlijkse schouw van hun watergangen. Niet alleen voor de uitvoering, maar ook voor de voorbereiding, de planning, het inrichten van de registratiesystemen en de logistiek. Bovendien is er veel mankracht voor nodig. Per waterschap zijn er al snel zo’n tien mensen twee weken lang op pad. Er valt dan ook veel te winnen door de schouw te digitaliseren. De Waterweg Monitoring Service is daarvoor de ideale tool. Deze maakt de voorbereiding een stuk efficiënter. Daardoor is er alleen nog een fysieke inspectie nodig op plaatsen waar de tool mogelijke problemen signaleert.

Digitaal schouwen vanuit de ruimte

De Waterweg Monitoring Service gebruikt satellietdata met hoge precisie. Satellieten brengen de eigenschappen van het landschap tot op 50 centimeter nauwkeurig in kaart. Met deze gegevens bepaalt de service specifiek voor watergangen de verhouding tussen water en vegetatie en beoordeelt op basis daarvan of het onderhoud in orde is.

Deze methode is ontwikkeld in een pilot van CGI samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op basis van satellietdata, dronebeelden en input van schouwmeesters is een model gemaakt om de onderhoudsstatus van watergangen digitaal te beoordelen. Omdat monitoring op deze manier sneller werkt, kan deze ook vaker plaatsvinden. Bovendien is de beoordeling objectiever.

Meer weten over de Waterweg Monitoring Service? Download de brochure of lees de blog van Leonoor Portengen ‘Digitale schouw: sloten inspecteren met de hulp van boven‘.