De wereld van verkeer en vervoer is volop in ontwikkeling. Toenemende digitalisering zorgt voor een continue stroom aan realtime data die inzicht kunnen geven in hoe verkeer en vervoer zo optimaal mogelijk te organiseren zijn. Het DiTTLab – een innovatieve samenwerking tussen TU Delft en CGI – gebruikt deze big data voor de ontwikkeling van de volgende generatie applicaties voor dynamisch verkeersmanagement.

Steeds meer verkeersdrukte in en om steden, nieuwe in car-technologie, zelfrijdende auto’s. Het zijn zomaar een paar verkeers- en vervoersontwikkelingen die impact hebben op allerlei fronten, variërend van economie en milieu tot veiligheid en leefbaarheid. Het DiTTLab helpt nieuwe modellen en slimme ideeën te ontwikkelen voor actuele en toekomstige verkeer- en vervoersvraagstukken. Het lab combineert het beste uit twee werelden: wetenschappelijke onderzoeks- en analysemethodieken met een praktijkgerichte inbreng.

Simulatie

Het DiTTLab beschikt over een geavanceerde onderzoeksinfrastructuur, waarin resultaten uit verkeers- en vervoersdata uit sensornetwerken worden geanalyseerd, in combinatie met modellering en simulatie. Hierdoor zijn de gevolgen van bepaalde maatregelen in kaart te brengen. Voor de gemeente Amsterdam werkt het DiTTLab bijvoorbeeld aan het voorspellen en begrijpen van verkeersstromen. Wat zijn de gevolgen als tijdens een groot evenement in Amsterdam de trein twee keer zo vaak rijdt?

Intelligent

Voor de Nederlandse Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zet DiTTLab daarnaast een meerjarig onderzoeksprogramma op naar verkeersdata. De NDW wil weten hoe drukke momenten in het verkeer ontstaan. Doel van dit onderzoeksproject is het intelligenter maken van de NDW-database. Het DiTTLab kan voor dit project een enorme hoeveelheid verkeersdata over de laatste tien jaar gebruiken.