Op weg naar een duurzaam en verbonden energiesysteem

De effecten van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Om de stap naar een CO2-neutrale samenleving mogelijk te maken is de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen onvermijdelijk. Dit proces wordt sterk gedreven door snel groeiende technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Om deze veranderingen mogelijk te kunnen maken, moet ons energiesysteem veranderen naar een lokaal systeem. CGI’s ‘energie-eilanden’-platform springt hierop in en zet zo de energietransitie in een hogere versnelling.