Pascal van Bentum

Pascal van Bentum

Director Consulting Defense & Intelligence

Het is een idee dat bij verschillende politieke partijen in opmars is: maatschappelijke dienstplicht als middel om personen discipline bij te brengen en kennis te laten maken met de krijgsmacht. Dit is goed voor de verankering van de krijgsmacht in de samenleving. Dit bracht mij op het idee dat het inzetten van reservisten ook kan worden gezien als een soort maatschappelijke dienstplicht voor bedrijven. Bedrijven moeten beseffen dat de vrijheid en veiligheid niet gratis is en zonder een eigen bijdrage onbetaalbaar is voor de overheid. Hoogste tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen.

Het is een onomstotelijk feit: ons land kan nooit alleen door Defensie veilig worden gehouden. Er zijn simpelweg teveel cruciale voorzieningen en infrastructuur die door private ondernemingen worden bestuurd en beheerd. Maar er zijn nog meer redenen waarom een maatschappelijke dienstplicht door de inzet van reservisten voor bedrijven goed kan werken. Zo kan de kennisuitwisseling tussen beide werelden aan beide zijden goed werken. Kennis van nieuwe technologieën en werkwijzen vanuit de private sectoren kunnen aan Defensie worden overgedragen. Defensie heeft daar tegenover een unieke vorm van crisisbesturing, people management en kameraadschap te stellen.

Kijkje in de Defensiewereld

Bedrijven die ook zakendoen met Defensie krijgen een uniek kijkje in die bijzondere wereld. Hierdoor kunnen zij een nog betere dienstverlening ontwikkelen en krijgen meer begrip voor de soms moeilijke omstandigheden. Bovendien geven de bedrijven zo gehoor aan de roep om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Nu wordt hier meestal gedacht aan groen ondernemerschap en energiezuinigheid, maar Defensie is natuurlijk een essentieel onderdeel van een duurzame samenleving.

Vijf voorwaarden voor een substantieel betere verbinding met de maatschappij

Defensie werkt nu met ongeveer 5.000 reservisten. Dat zouden er van mij wel 25.000 mogen zijn. Want dit kan echt voor een substantieel betere verbinding met de maatschappij zorgen, zeker nu de opkomstplicht voor jongeren nog steeds is opgeschort. Natuurlijk zijn er voorwaarden waaronder dit kan werken. Zoals ook uit de discussie over de maatschappelijke dienstplicht blijkt, is aandacht nodig voor:

  • Verdrukking van reguliere banen door reservisten. Zeker door de taakstellingen is veel personeel afgevloeid bij Defensie en zijn er gaten gevallen in de organisatie;
  • Reservisten die vals concurreren met reguliere inhuurkrachten. Defensie huurt mensen niet meer in, omdat reservisten dit werk tegen een veel lagere prijs ook kunnen doen;
  • Gelukszoekers. Personen die om twijfelachtige redenen en sensatiezucht bij Defensie aan de slag willen;
  • Onvoldoende getraindheid in missiegebieden. Afgelopen jaar is het trainingsbudget voor reservisten door de CLAS tijdelijk gekort, wat de inzetbaarheid kan schaden;
  • Individuele idealen versus de druk om te presteren in het bedrijfsleven. Werkgevers hebben hun arbeidskrachten hard nodig.

Onmisbare verantwoordelijkheid

De huidige focus rondom het reservistenbeleid is op de persoon gericht geweest. Natuurlijk is dit nog steeds nodig, maar de betrokkenheid en inzet van de werkgever is daarbij absoluut onmisbaar. Niet iedere reservist hoeft inzetbaar te zijn als militair. Reservisten kunnen ook ondersteunende werkzaamheden verrichten in vredesgebieden. Bevelhebber der strijdkrachten Tom Middendorp gaf 19 november in Halifax nog aan dat klimaatverandering kan zorgen voor enorme economische schade en sociale onrust. Nationale en internationale strategische belangen zijn hier niet van te scheiden. Zoals Defensie zich steeds meer verantwoordelijk voelt voor de hele maatschappelijke ontwikkeling, zo zou de maatschappij en het bedrijfsleven zich meer verantwoordelijk moeten voelen voor Defensie.

Benieuwd hoe CGI Defensie helpt bij het uitvoeren van het reservistenbeleid? Bekijk dan het videoportret 'CGI: Ik heb graag reservisten in dienst'.

Over de auteur

Pascal van Bentum

Pascal van Bentum

Director Consulting Defense & Intelligence

Al meer dan 30 jaar is Pascal van Bentum werkzaam binnen de rijksoverheid op het snijvlak van wetswijzigingen, reorganisaties en nieuwe informatievoorziening. Pascal heeft daarbij vele verschillende rollen vervuld op het gebied van complexe implementaties, beleidsadvisering, informatievoorziening, systeemontwikkeling, competentie- en projectmanagement. Hij legt daarbij altijd ...