Nikki Haze

Nikki Haze

Business Process Modeler

Digitale vaardigheden in het onderwijs

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Nederlandse onderwijs is om jongeren klaar te stomen voor de toekomst. Anno 2020 is onze wereld meer dan ooit afhankelijk van digitale communicatie en digitale informatie. In tegenstelling tot voorgaande generaties groeien er nu generaties volledig op in het digitale tijdperk. Gezien het digitale karakter van hun toekomst, is het aanleren van digitale vaardigheden op school van cruciaal belang voor het functioneren van (en het kunnen functioneren in) onze moderne maatschappij. Om deze reden schreef NLdigital namens 35 Directeuren van ICT bedrijven een brandbrief naar de Tweede Kamer, waarin zij de regering met klem verzochten om per direct meer te investeren in digitale vaardigheden in het onderwijs.

Nerds en stoffig
CGI zet daarnaast nog een andere belangrijke stap, namelijk het stimuleren en motiveren van jongeren om te kiezen voor een technisch profiel op de middelbare school, of zelfs het kiezen voor een technische vervolgopleiding. Een grote uitdaging hierbij is het imago van de ICT-sector, dat geplaagd wordt door veel verschillende stereotyperingen. Vaak is het beeld dat je alleen in de ICT kunt werken als je een ‘nerd’ bent die van computerspelletjes houdt. Dat ICT ‘stoffig’ is. Anderen denken dat je met een technische opleiding alleen bij techbedrijven kunt werken. Een ander hardnekkig stereotype is dat een technische profiel of opleiding vooral ‘voor jongens’ is: helaas kiezen nog steeds heel weinig meisjes voor een technische vervolgstudie. Tot slot is er het beeld dat je met andere profielen of vervolgopleidingen meer voor de maatschappij kan betekenen of juist een socialer beroep kunt uitoefenen.

Maatschappelijk relevant
Tijdens de CGI Young Talent Days, waarin we middelbare scholieren uitnodigen op locatie om interactieve workshops te volgen op het gebied van ICT, laten wij zien dat een baan in de ICT (of IT, wat tegenwoordig mondiaal een veelgebruikt begrip is) juist heel maatschappelijk relevant is. Dat informatie en communicatie technologieën hulpmiddelen zijn om mensen, bedrijven en processen met elkaar te verbinden. Door COVID-19 is de afgelopen weken meer dan ooit aan het licht gekomen hoe belangrijk deze hulpmiddelen zijn voor onze maatschappij – ook voor het onderwijs, wat nu (grotendeels) digitaal wordt gegeven. Daarnaast is een baan in de IT juist sociaal doordat je veel moet samenwerken met anderen in teamverband.

Dit beeld proberen we te stimuleren door scholieren samen te laten werken aan IT-oplossingen tijdens onze workshops. Bijvoorbeeld door samen te werken aan een nieuwe gebruikersvriendelijkere informatievoorziening voor bezoekers van een bekende dierentuin (workshop UX Design). Of door samen kennis uit data te halen en de data te visualiseren, zodat het makkelijker wordt om binnen een groep informatie te delen (workshop Data Visualisatie). Of juist door samen aan een robot te bouwen zodat deze commando’s uitvoert (workshop Robotics). Of door samen te leren hoe je een gave game kunt bouwen (workshop Game Development).

Veelzijdig en uitdagend
Met succes organiseerden we in december 2019 al een CGI Young Talent Day in Maastricht en op 7 februari 2020 op ons hoofdkantoor in Rotterdam. Onze enthousiaste projectteams streven ernaar om later dit jaar op nog meer locaties Young Talent Days te organiseren. Wat we tijdens de Young Talent Days daarnaast nog meer proberen mee te geven is dat een baan in de IT juist heel veelzijdig en uitdagend kan zijn. En vooral dat IT overal is: van elektronische patiëntendossiers in ziekenhuizen tot de coördinatie van nationale veiligheidsdiensten. Van het tot standkomen van politieke wetten tot het meten van klimaatverandering. Van het kunnen Facetimen en appen met vrienden tot het kunnen betalen met een cadeaubon in je favoriete kledingwinkel. Dat je in allerlei sectoren kunt werken, zoals bij de overheid,  financiële sector,  verkeer & vervoer, telecom en media en zelfs in de ruimtevaart. 

Mensen verbinden en motiveren
Naast dat het organiseren van Young Talent Days een leuke professionele uitdaging is, heb ik ook een persoonlijke reden waardoor ik mij erg verbonden voel aan dit project. Ik heb zelf namelijk geen ‘’traditionele’’ IT-achtergrond. Op de middelbare school, op de universiteit en zelfs na mijn afstuderen heb ik nooit gedacht dat IT een optie zou zijn voor me. Ik had nooit gedacht dat mijn eigen talenten –  die liggen op het vlak van mensen verbinden, mensen motiveren, omgaan met weerstand en kennisdeling –  talenten zouden zijn die ik binnen de IT-sector kon inzetten. Dit komt eveneens voort uit de zeer beperkte kennis en beeldvorming die ik als scholier en student had van de IT-sector. Ik koos niet voor een technisch profiel of opleiding en daarmee was in mijn hoofd – onbewust – alles buiten mijn profiel uitgeschakeld als potentiële optie.

Juist om deze reden vind ik het ontzettend gaaf dat CGI, als een van de grootste dienstverleners op het gebied van informatietechnologie en bedrijfsprocessen, de diversiteit aan talenten op waarde weet te schatten om onze dienstverlening te verrijken. Met als gevolg dat ik een enorm uitdagende en leuke baan heb waarin ik me bij mijn klant met heel veel plezier inzet op het gebied van het schrijven van kennisproducten (bijv. gebruikersdocumentatie en trainingen), het opleiden van medewerkers, het maken van vertaalslagen tussen verschillende stakeholders, omgaan met weerstand tijdens implementatieprocessen en communicatie met de doelgroep.

Durf te kiezen
In een gezonde kenniseconomie is er sprake van constante kennisdeling, uitdagingen en vernieuwingen. Dit vereist kritische blikken en een velerlei aan perspectieven en inzichten. Daarom vinden we het tijdens de Young Talent Days belangrijk om aanspraak te maken op de vele verschillende talenten die scholieren rijk zijn. De één heeft oog voor detail en kan goed structuur aanbrengen, een ander kan goed presenteren. Onze sector heeft mensen nodig die processen kunnen opstarten en ondersteunen, maar ook mensen die processen kunnen leiden. Kritische denkers, creatieve geesten, bouwlustige enthousiastelingen. Introverte én extroverte mensen. Jongens én meisjes. Gezien het belang van technologische ontwikkelingen voor onze economie en maatschappij is onze voornaamste boodschap: durf te kiezen voor een technisch profiel.

Wees open-minded
Persoonlijk zou ik daarom willen toevoegen dat ook wanneer je niet per se goed bent in bètavakken en een technisch profiel niet je voorkeur heeft je nog veel kanten op kan, ook binnen de IT. Onze maatschappij, die door technologie en digitalisering steeds meer verandert in een kennis- en netwerksamenleving, vereist een steeds breder profiel met verschillende competenties. (Basis) IT- en informatievaardigheden zijn belangrijke kerncompetenties, maar sociale en culturele vaardigheden, creatief en kritisch denken, communiceren, mediawijsheid en flexibiliteit zijn dat ook. Juist omdat IT zo breed is zijn al deze vaardigheden juist ook een belangrijke toegevoegde waarde. Mijn persoonlijke boodschap is daarom: Laat je niet belemmeren door een profiel maar denk vooral in mogelijkheden. Daag jezelf uit door extra vaardigheden aan te leren. Wanneer je niet voor een technisch profiel kiest, neem bijvoorbeeld een vak uit een technisch profiel erbij om je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Maar vooral: wees open-minded en laat je goed voorlichten, bijvoorbeeld via de CGI Young Talent Days!

Over de auteur

Nikki Haze

Nikki Haze

Business Process Modeler

Nikki is een maatschappelijk geëngageerde en gedreven consultant binnen de sector Overheid bij CGI. Vanuit haar achtergrond in de cultuur- en geesteswetenschappen en haar ervaringen op het gebied van trainingen en kennisdeling zet Nikki haar analytische en communicatieve vaardigheden in op het snijvlak van Business ...