Wouter Claeys

Wouter Claeys

Director Consultancy Expert

Focussen vraagt veel kracht van IT leiders in een tijd van een digitale revolutie

Het is een spannende tijd om deel uit te maken van de informatie technologie industrie (IT industrie). De IT industrie ondergaat op dit moment een digitale revolutie die gebaseerd is op schaalbaarheid en connectiviteit. Deze revolutie leidt tot vele digitale transformaties binnen bedrijven. Als IT directeur word je met digitale termen gebombardeerd. Maar welke keuzes moet je maken?

Wat komt er allemaal op je af als IT manager?

Hiervoor heb ik een digitale transformatie bingo kaart opgesteld met de meest gevraagde onderwerpen van het afgelopen jaar. Voor elk van de punten in de lijst geef ik mijn beknopte definitie en de impact voor je bedrijf.

  • Cloud is een financieel model. Cloud is een service model. Dit model is een vervanging van het licentie model. Een metafoor die ik vaak gebruik is overnachten in je eigen huis of in een hotel. Het voordeel van een hotel is dat er een service wordt geleverd die je kunt afspreken met elkaar. Het nadeel is dat het duurder is en minder persoonlijk. Het voordeel van slapen in je eigen huis is dat je alles kunt inrichten zoals je wilt, maar vraagt een grote initiële investering. Deze transformatie heeft invloed op je financiën, de operationele processen binnen je organisatie, de inrichting van de IT organisatie en de benodigde kennis van je IT personeel.
  • Data Platformen zijn mogelijk gemaakt door de cloud platform technologie. Deze platformen bieden je services aan om data op te slaan, te transformeren en te bewerken. Het grote voordeel van deze dataplatformen is dat ze schaalbaar en flexibel ingericht kunnen worden. Een goed ingericht dataplatform kan je operationele processen ondersteunen en een analytisch capability toevoegen aan je bedrijf. Een dataplatform vergelijk ik vaak met een magische hoed waar je alles in kunt stoppen en waar je alles aan kunt vragen. Deze transformatie heeft invloed op je operationele processen, de inrichting van de IT organisatie, en de benodigde kennis van je IT & business personeel.
  • Artificial Intelligence (Neurale netwerken & Machine Learning), zijn nieuwe manieren om business processen in te richten. Deze nieuwe manieren zijn organisatorisch verschillend t.o.v. traditionele operationele programma’s. Bij traditionele programma’s beschrijf je vooraf de verwachte uitkomst en gebruik je data om je voorwaarde te testen. Als er een bepaalde stap in het proces niet is afgedekt door de code, resulteert dit in een error. Machine Learning maakt daarentegen gebruik van data om een model (operationeel programma) te schrijven. Het model wordt geaccepteerd wanneer het een bepaalde graad van nauwkeurigheid heeft bereikt. Dit model is dus per definitie nooit 100% correct en is afhankelijk van het selecteren van de data parameters die vooroordelen kunnen bevatten. Neurale netwerken maken modellen op een andere manier dan Machine Learning. Bij neurale netwerken is het nog lastiger om aan te tonen hoe ze tot een bepaald resultaat komen. Deze transformatie vraagt gedragsverandering van zowel de bouwers als de gebruikers van applicaties. Het grootste risico is dat deze applicaties als traditionele applicaties worden beschouwd. Het in gebruik nemen van deze nieuwe applicaties zal een transformatie vragen van het ontwikkelproces en het gebruik van de applicaties.
  • Internet of Things (IoT) & Big Data, zijn termen die duiden op de mogelijkheid dat alle (fysieke) apparaten nu data kunnen leveren. Hierdoor kan je bijvoorbeeld de gezondheid van een systeem controleren: dat elk onderdeel van een motor periodiek een signaal kan geven, zou je kunnen voorspellen wanneer een onderdeel aan vervanging toe is zodat het systeem langer mee kan gaan. Deze transformatie zorgt voor nieuwe mogelijkheden en vraagt om technische en wetenschappelijke kennis.
  • Low-Code en No-Code zijn termen die aantonen hoe applicaties of interfaces worden ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van een platform dat gebaseerd is op standaardisatie en visualisatie. Deze platformen hebben ingebouwde deployment mogelijkheden, om logica toe te voegen door middel van van drag-and-drop functionaliteiten en de mogelijkheid om zelf code toe te voegen. De platformen zijn laagdrempelig in gebruik en kunnen zorgen voor snellere applicatie-ontwikkeling t.o.v. high-code applicaties die gebouwd zijn in C#, C++, Java, etc. Low-Code en No-Code terminologie passen goed bij de agile aanpak om korte ontwikkel lifecycles te creëren. De grootste risico’s zijn het onderhoud van alle applicaties die ontwikkeld worden en het niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld AVG. Deze transformatie vraagt andere kennis van je mensen en een andere inrichting van je IT processen.
  • API management wordt nieuw leven ingeblazen door producten die cloud providers bieden. Cloud providers bieden oplossingen aan om API’s op één plek op te slaan die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. API management zorgt voor inzicht in het complexe IT landschap dat organisch is gegroeid. Hierdoor krijgen: (1) business owners inzicht in de voor hun niet zichtbare dataflows tussen applicaties, (2) DevOp consultants inzicht hoe hun API’s gebruikt worden, en (3) managers inzicht in de complexiteit van het systeem. Met het verkregen inzicht en door de partijen bij elkaar te brengen, kan je indien nodig het IT landschap gaan vereenvoudigen. Deze transformatie is een gedragstransformatie die een grotere discipline van de gebruikers en providers van API’s vraagt.
  • Waterfall & Agile (Scrum, Kanban, Extreme programming, Large Scale Scrum (LeSS), Spotify model, DevOps, DevSecOps, BizDevOps) zijn allemaal methodes die het proces beschrijven om nieuwe producten te ontwikkelen. De Waterfall methode beschrijft eerst wat er allemaal nodig is en daarna wordt pas de uitvoering gedaan. De Agile methode concentreert zich op de output van teams. Beiden hebben voor- en nadelen. Welke methode je moet selecteren is afhankelijk van de context van je bedrijf. In de meeste grote bedrijven is er niet één model dat werkt voor alle onderdelen van je bedrijf. Een transformatie naar een meer agile manier van werken heeft voornamelijk impact op de kunde van mensen in alle lagen van de organisatie, van operatie tot de directie.

Gebeuren 4 van de 7 digitale transities  in jouw bedrijf tegelijkertijd? Dan heb je Bingo!

De eerste 10 mensen die me contacteren winnen een uur gratis online consult met mij.

Wil je een dergelijk consult? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Over de auteur

Wouter Claeys

Wouter Claeys

Director Consultancy Expert

Wouter is sinds begin 2021 werkzaam bij CGI. Hij is een enthousiaste IT-professional met een brede kennis van IT, de financiële wereld en (change) management. Hij heeft vanaf 2005 ervaring in het opleveren van IT-projecten in verschillende IT-rollen. Gedurende het grootste deel van ...