Vernieuwd Centraal Aansluitingenregister (C-AR) biedt voordelen voor netbeheerders

In een nieuw centraal register, het C-AR, worden de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. CGI leverde dit systeem aan Energie Data Services Nederland (EDSN). Een efficiënte uitwisseling van data zorgt ervoor dat de energiemarkt effectief en snel opereert. Dankzij het C-AR-systeem kan EDSN transparant en effectief de processen faciliteren.

Eind september 2011 ging Alliander als eerste succesvol over op het nieuwe C-AR; sinds april 2013 maken alle netbeheerders gebruik van het systeem.

De impact van C-AR

Voor de netbeheerders betekent het C-AR een belangrijke kwaliteitsslag. Zij maken veelvuldig gebruik van de aansluitgegevens om bijvoorbeeld een leveranciersswitch of verhuizing te faciliteren. Door het creëren van één register wordt het dataverkeer tussen partijen in de energiemarkt sneller, efficiënter en nauwkeuriger. Ook leidt het C-AR tot een vermindering van de administratieve lasten.

Ervaring benut

Naast het ontwerp, de realisatie en implementatie van het C-AR verzorgt CGI ook de hosting en ondersteuning van het systeem. CGI heeft veel internationale kennis en ervaring in het ontwerpen, bouwen en operationeel maken van centrale marktsystemen in bijvoorbeeld de energie- en telecomsector. Voor EDSN bouwde en implementeerde CGI in de afgelopen 10 jaar ook de eerdere versies van de belangrijkste centrale systemen.