Toegevoegde waarde overheidscloud zit vooral in shared services

De Hervormingsagenda Rijksdienst moet de rijksoverheid efficiënter, meer dienstverlenend, slagvaardiger en kostenbewuster maken. De overheidscloud kan daarin een rol spelen, maar volgens CGI gaat dat verder dan het consolideren van de rekencentra van de overheid. De werkelijke winst zit in het gebruiken van die centrale pool van data voor gezamenlijke – en dus niet langer versnipperde – processen oftewel het inzetten van shared services.