Dit artikel is eerder verschenen op Logistiek.nl

De Week van Logistiek - Hoe ver is de logistiek met de adoptie van nieuwe technologie? “Digitalisering heeft – zo blijkt uit veel onderzoeken – topprioriteit”, vertelt Hans Moonen van CGI. “Maar er is vertrouwen nodig om toe te werken naar intensief data delen in de keten, laat staan physical internet.”

Tijdens de live paneldiscussie over ‘Technieken voor later of nu toch al?’ gingen vijf experts met elkaar het gesprek aan. Dat veel bedrijven in de logistieke sector interesse hebben in onderwerpen waarbij digitalisering en technologie een hoofdrol speelt, blijkt uit diverse onderzoeken. Hans Moonen: “Zo staat digitalisering steevast op één als je mensen vraagt naar wat ze belangrijk vinden naar de toekomst toe. De vraag die ze zichzelf dan stellen is of de onderneming waar ze voor werken over tien jaar nog bestaat.” Wat volgens Moonen wel opvalt is dat de meeste ondernemers met behulp van digitalisering mikken op het behalen van kostenbesparingen. “terwijl slimme technologie je vooral iets kan vertellen over hoe effectief je werkt.”

Profiteren van physical internet

De deskundigen in de discussie – naast Hans Moonen zijn dat Iris Vis (Rijksuniversiteit Groningen), Jack Pool (Districon), Pieter Meints (Albert Heijn) en Marc Engel (Mazars) – stellen dat standaardisatie een voorwaarde is voor succes. Vis: “Het is de basis voor physical internet, voor alle data die je wil delen via een platform.” Toch zijn veel bedrijven nog niet zover dat ze kunnen profiteren van het physical internet, stelt Engel: “Er is nog veel ongebruikt potentieel voor het verbeteren van processen.”

Antwoord geven op nog niet eerder gestelde vragen

Het verzamelen van data is een goede eerste stap. “Daarmee kun je interessante dingen doen, zoals antwoord geven op vragen die je nog niet eerder hebt gesteld”, aldus Meints. Pool: “Aanvullend kan een Digital Twin – een digitale weergave van de werkelijkheid – je helpen met simuleren en vervolgens het optimaliseren van processen.”

Te lang op data blijven zitten

Vertrouwen en transparantie in de keten zijn de grote voorwaarden om volledig te kunnen profiteren van nieuwe technologie. Moonen: “Is dat er, dan kun je de dialoog aangaan. In de Rotterdamse Haven zijn veel bedrijven lang op data blijven zitten. Het idee daarvan was dat als je lang genoeg wacht, de lijst met containerinfo klopt. Wat vergeten werd is dat als je info eerder deelt, ketenpartijen eerder kunnen starten met berekenen en er eerder een efficiencyverbetering te behalen is op terminals.”

‘Start gewoon met experimenteren’

Wat de experts tijdens de discussie vooral ook willen meegeven aan de kijkers is dat het loont om ‘gewoon te starten met experimenteren’. Meints: “Daarnaast beschikken veel ondernemingen over legacy applicaties, de zogenaamde grote databases en oude systemen. Laat die lekker draaien en bouw er omheen een nieuwe IT-omgeving die je makkelijker info kan geven. Dat zal je ook helpen bij het bedienen van leveranciers met meer en betere info.”

Adopteren nieuwe technologie een voorwaarde?

Is het adopteren van nieuwe technologie, zoals platformen en kunstmatige intelligentie (AI) een voorwaarde om te kunnen overleven als logistieke onderneming? Daarover zijn allen het wel eens, al vinden ze het lastig om een horizon te schetsen. Engel: “Je hebt weinig keus. Maar voordelen zijn er meer dan voldoende. Technologie kan je ook helpen met het aantrekken van personeel. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat veel bedrijven erkennen te balen dat ze niet eerder hebben geïnvesteerd in modernere technologie.”

Voldoen aan nieuwe eisen

Onder druk van Europese en nationale overheden maken veel bedrijven nu de stap naar een bredere adoptie  van technologie. Bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan nieuwe duurzaamheidseisen en het sneller en beter delen van info met ketenpartners. Vis: “Dat kan ook synchromodaal transport een boost geven. Als systemen real-time info kunnen delen, kun je als ondernemer zien welke trein nog plek en welke terminal ruimte heeft.” Meints: “Veel transportpaden staan al vast, maar als er iets mis gaat dan is meer flexibiliteit gewenst om toch de belofte aan je klant te kunnen waarmaken. Het is onze ervaring dat als je daarbij ook nog gebruik maakt van studenten, dat er nog heel veel verbeterkansen liggen in de keten.”