Snelkookpan voor het toepassen van nieuwe technologieën

Als consument en als burger stellen we steeds hogere eisen aan de diensten en producten die we afnemen. In hetzelfde tempo waarin onze samenleving digitaliseert, stijgen ook onze verwachtingen van wat kan en – in onze ogen – nodig is. 

Organisaties zetten technologie en data in toenemende mate in om hun werkwijze te optimaliseren, de bedrijfsvoering efficiënter te maken en klanten en burgers nog sneller en beter te bedienen. De organisaties die daarin het beste slagen, de zogeheten ‘digital leaders’, erkennen de noodzaak om veranderingen snel waar te nemen en hierop in te spelen. Met innovatiekracht en snelheid creëren zij waarde en zijn zij in staat hun business te transformeren. Onze unit ‘Emerging Technologies’ versterkt het digitaal leiderschap van klantorganisaties. Emerging technologies vertaalt al experimenterend binnen ecosystemen opkomende technologieën naar innovaties en levert zo de bouwstenen voor de best practices van de toekomst.

Elk jaar houdt CGI interviews met Business en IT executives van onze klanten: The Voice of Our Client-interviews. Zij delen tijdens deze gesprekken hun inzichten over trends die hun organisaties beïnvloeden en de implicaties daarvan. We praten regelmatig met onze klanten over lopende projecten, maar willen ook weten waaraan de klant nog meer (of zelfs: nou écht) behoefte heeft. Vaak gaat het om een technologie die waarde oplevert als deze op de juiste manier ingezet wordt. De klantvragen die boven tafel komen zijn doorgaans industrie-overstijgend, want dezelfde vraag speelt vaak in meerdere sectoren. De beantwoording ervan pakken we dan ook industrie overstijgend aan vanuit emerging technologies. Bij deze unit werken talenten en experts uit diverse sectoren, in high performance teams, samen aan innovatieve projecten.

Van PoC tot portfolio-item

Emerging technologies is daarmee een snelkookpan waarin creatieve ideeën in korte tijd van concept tot realisatie komen. Gevoed door de vele gesprekken met onze klanten, stellen we voor een periode van maximaal drie jaar – de uiterste houdbaarheidsdatum van een innovatie – vast op welke technologieën we ons gaan richten. Dat zijn nu - bij het verschijnen van deze publicatie - Cloud, Security, Low Code, Business Agility en dataplatformen. Elk thema krijgt maximaal drie jaar om tot volle wasdom te komen, dat wil zeggen: te worden vertaald in een of meerdere te vermarkten diensten of toepassingen. Dat gebeurt aan de hand van experimenten: kleinschalige teams, met een uitgekiende mix van jong talent en ervaren krachten, onderzoeken in enkele weken of een innovatieve toepassing daadwerkelijk meerwaarde heeft voor onze klanten. Heeft dit Proof of Concept (PoC) voldoende potentie? Dan werken we dit verder uit in de vorm van een concreet project.

Elke drie jaar stellen we, wederom gevoed door onze klanten, vast welke opkomende technologieën op dat moment het meest interessant zijn om nader te onderzoeken. Deze nieuwe thema’s leiden weer tot nieuwe experimenten. En zo bouwen we aan een portfolio met toepassingen en diensten die onze klanten – waar ze ook staan in hun digitale transformatie – in staat stellen waarde te creëren voor hun business en het ecosysteem waarin zij actief zijn.

We make better