Hoe kan de overheid informatiegestuurd werken? Er wordt volop mee geëxperimenteerd, binnen de hele overheid. CGI is bij veel van deze pilots betrokken en bundelt de geleerde lessen in een aantal leidende principes voor de informatiegestuurde overheid.

Nieuwe technologieën en een overvloed aan informatie maken het mogelijk om meer informatiegestuurd te werken. De overheid ziet kansen om op deze manier maatschappelijke vraagstukken op te lossen en experimenteert dan ook volop met het combineren en analyseren van data, van lokaal tot centraal niveau en in uiteenlopende domeinen. “Vrijwel iedere overheidsorganisatie geeft aan dat zij wil transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. Gelijktijdig zijn organisaties veelal nog bezig met de modernisering van hun ICT-ondersteuning en de digitalisering van hun huidige primaire processen. Als ze concreet bezig zijn met informatiegestuurd werken, dan is dat bijna altijd in pilots. Een structurele inbedding van informatiegestuurd werken is meestal nog niet aan de orde,” zegt Johan de Jong, thoughtleader Digital Government bij CGI.

Daadwerkelijk informatiegestuurd werken binnen primaire processen vraagt om een grote omslag. Technologisch, maar ook in processen en cultuur.

Lees het complete interview met Johan de Jong in iBestuur magazine.