De circulaire economie is allang geen toekomstmuziek meer. Zowel consumenten, overheidsinstanties als het bedrijfsleven zijn zich bewust van het feit dat we elk jaar meer consumeren dan dat de aarde aankan. Niet voor niets stelt de Nederlandse overheid dat 2050 het jaar moet zijn waarin we maximaal gebruikmaken van producten en materialen en waardevernietiging minimaliseren. Afval zou dan niet meer bestaan.

Tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan. Dat geldt ook voor de mode-industrie waarin inmiddels wel veel goede initiatieven worden genomen. Maar nog altijd, is de consument bij het merendeel van de aangeschafte kleding niet in staat te achterhalen waar het vandaan komt en in hoeverre materialen al dan niet hergebruikt zijn. Een digitaal label in de vorm van een chip of fijnmazige 2D barcode in het kledingstuk of de paar schoenen biedt uitkomst. Zo’n digitaal etiket vertelt in één opslag alles over de herkomst en samenstelling van het product. Zo worden kledingstukken ook databronnen. De vraag is wat daarvoor nodig is in het proces van hergebruik in de keten van ontwerp, de inzet van ruwe materialen, het productieproces, transport, verkoop en (her)gebruik van mode-artikelen. Neem contact op, om met een van de experts verder te spreken over belangrijkste uitdagingen, mogelijkheden en voordelen.

In de 2019 Shopping Tomorrow expertgroep hebben we de procesgang binnen het fashiondomein gezamenlijk verkend. We hebben de relevantie voor circulariteit op korte en langere termijn bekeken. We onderzochten hoe het verzamelen en uitwisselen van informatie het meest efficiënt kan worden ingericht in het ecosysteem van betrokken bedrijven in de fashionindustrie. Welke basis standaarden en nieuwe technieken kunnen hierbij een rol spelen? In de 2019 bluepaper, verkrijgbaar via Shopping Tomorrow, schetsen we het beeld van de nabije en iets verdere toekomst en bieden we voor ondernemingen, actief als schakel in de retailketen, mogelijke handvatten voor het maken van een begin met circulariteit en het voorbereiden van de data-huishouding van de bedrijfsvoering op de nabije toekomst.