Een consortium bestaande uit CGI (penvoerder), Brunel en Vitas heeft een raamcontract gesloten met Gasunie voor de inhuur van ICT en business professionals. Het contract start in juli 2019 en loopt tot 1 januari 2023, met kans op 2 keer een verlening van 2 jaar.

Gasunie transporteert via haar netwerk nu vooral aardgas. In de toekomst stromen hier in toenemende mate andere, duurzame energiedragers doorheen, zoals groen gas en waterstof. Voor het transport van warmte en mogelijk ook CO2 zijn ook nieuwe infrastructuren nodig. Het bedrijf wil haar kennis en ervaring met gastransport inzetten om dit te realiseren.

Regie over de benodigde ketens vraagt om data die door de diverse betrokkenen gedeeld worden. Om slagvaardig op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, wil Gasunie daarom meer gaan inzetten op haar IT-systemen. Dit is een noodzakelijke stap om de komende jaren goed de balans te kunnen houden tussen enerzijds aardgas en anderzijds nieuwe energiebronnen en technieken die gebruikmaken van een efficiënt en slim opererende infrastructuur.

Digitale transformatie

Een consortium bestaande uit CGI, Brunel en Vitas gaat Gasunie de komende jaren ondersteunen bij deze digitale transformatie. Het samenwerkingsverband gaat ICT consultants en professionals met kennis en expertise op het gebied van energie leveren. Het consortium beschikt over een uitgebreid netwerk van 500 professionals (allen woonachtig in Noord-Nederland, waar ook het hoofdkantoor van Gasunie is gevestigd).

Bijdragen aan de energietransitie

Gasunie heeft al eerder met de voorloper van CGI, Logica, samengewerkt. Het meest in het oog springende project was ARGOS, het gastransportbesturingssysteem dat na 25 jaar trouwe dienst is opgevolgd. ‘Ik ben er ontzettend trots op dat we nu wederom een partnership met Gasunie hebben’, onderstreept Gerard van de Kamp, Energietransitie lead bij CGI. ‘Dit is ook een mooi moment. Gasunie is een van de belangrijkste partijen als het gaat om het streven om een volledige CO2-reductie in de energievoorziening te realiseren. Het is fantastisch dat we daaraan – in lijn met onze energietransitie visie - nu ook onze bijdrage kunnen leveren.’