Over de afhankelijkheid van navigatiesignalen en de daarmee samenhangende risico’s voor de kritieke infrastructuren lees je meer en meer in de media. Daarbij wordt het bijvoorbeeld steeds belangrijker om 100 procent zeker te weten dat iets of iemand een bepaald gebied niet uit of in gaat. De unieke, beveiligde en uiterst betrouwbare Galileo Public Regulated Service (PRS) maakt dit mogelijk. Deze door de overheid gereguleerde dienst van het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo kan weleens het antwoord zijn op diverse urgente vraagstukken in het veiligheidsdomein, stelt Bas van der Hoeven, Vice President Consulting Services Space bij CGI.

GPS. GLONASS. BeiDou. Het zijn bekende positiebepalingssystemen die met behulp van ruimtevaartdata helpen om bijvoorbeeld op je plaats van bestemming te komen. Het eerste systeem komt uit de VS, het tweede uit Rusland, het derde stamt uit China. Europa blijft niet achter en heeft al enige tijd een eigen satellietnavigatiesysteem: Galileo. Dit systeem genereert nauwkeurige signalen, die voor meer doeleinden gebruikt kunnen worden dan van A naar B navigeren. ‘Daarbij is betrouwbaarheid van het signaal het sleutelbegrip’, vertelt Bas van der Hoeven.

Beveiliging

CGI is nauw betrokken bij de beveiliging van Galileo. ‘Wij zijn onder meer verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het onderhoud van de software voor de Public Regulated Service Key Management Facility, kortweg PKMF’, legt Van der Hoeven uit. ‘Daaruit komt de Public Regulated Service (PRS) voort. PRS is een beveiligd satellietsignaal, dat voorbehouden is aan door de overheid geautoriseerde gebruikers. Het wordt vooral ingezet bij toepassingen waar tijd- en positiebepaling met strenge veiligheidsnormen van belang is. Bijvoorbeeld voor defensiedoeleinden. Maar ook voor rechtshandhaving en opsporing. Het geëncrypte signaal beschermt tegen het misleiden van posities, het zogeheten ‘spoofing’. Het beveiligde PRS-signaal is robuust en uitermate betrouwbaar. Dit maakt Galileo echt uniek ten opzichte van elk ander satellietnavigatiesysteem.’

Lees hier het complete artikel.