Op weg naar een real-time energiemarkt

Onderzoeks- en adviesbureau Quint heeft zeven opinion leaders uit de energiesector geïnterviewd met als centrale vraag: hoe gaan energiebedrijven om met de energietransitie (van fossiele naar meer duurzame energie)? Waar liggen de kansen voor energiebedrijven en wie zijn de spelers van overmorgen in deze markt? Uit de interviews over de energietransitie komt naar voren dat vier kerncompetenties cruciaal zijn voor de organisaties die te maken krijgen met deze sterk veranderende marktsituatie. Het geheel is samengevat in een artikel dat onder andere te vinden is in de Energiegids, het vakblad voor energie efficiency, van juni 2014.

Leo Dijkstra, Director Operation Unit Utilities van CGI is een van de zeven geïnterviewden. Hij beaamt:

De rol die ICT speelt in het mogelijk maken van de energietransitie door alle onderdelen in de energieketen met elkaar te laten samenwerken is groot. Van slimme meter tot netwerkoperator en van elektrische auto tot aggregator.

Bron: Energiegids, juni 2014