‘Ons Water’ maakt water persoonlijk

Hoe ver woon je onder NAP? Waar komt jouw drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in jouw buurt uitgevoerd? Op 10 september is de nieuwe website www.onswater.nl gelanceerd, vol waterinfo en verhalen op postcodeniveau. Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat er nodig is om het drinkwater op peil te houden en ons afvalwater te verwerken en wat de overstromingsrisico’s zijn. De zeespiegel stijgt en we krijgen meer rivierwater te verwerken, terwijl de bodem blijft dalen. Er komen meer periodes van droogte, naast periodes met veel neerslag.

Persoonlijk

Water lijkt steeds minder in het DNA van Nederlanders te zitten, terwijl er de komende jaren grote investeringen nodig zijn voor een toekomstbestendig waterbeheer. Daarom wordt vandaag Ons Water landelijk gelanceerd. Deze meerjarige publiekscommunicatie biedt mensen op postcodeniveau informatie op momenten waarop ze direct met water in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij waterprojecten in de buurt, bij recreatie, in de klas of bij actualiteit zoals wateroverlast of droogte. Er zijn ook veel persoonlijke verhalen van bewoners, ondernemers en jongeren te bekijken. Op de site staan tips om zelf bij te dragen aan schoon en voldoende water in de buurt. Met deze communicatie-aanpak wordt de waterproblematiek dichtbij mensen gebracht en persoonlijk gemaakt. Via Ons Water kunnen mensen inzicht krijgen in de grote projecten in hun omgeving gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. Ons Water is in de afgelopen maanden al regionaal van start gegaan in Overijssel, Zeeland, Utrecht en Friesland. Het komende jaar komen de andere provincies aan de beurt.

Partnersamenwerking

Ons Water is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. De website is gebouwd door CGI en Modern Media. De waterpartners in de regio hebben een belangrijke rol in het succes van Ons Water. Belangrijk, omdat zij werken bij bewoners in de straat, de wijk of het natuurgebied waar mensen kunnen wandelen. Om te weten wat ze daar doen, waarom en wat dat voor bewoners betekent is te vinden op www.onswater.nl.