iCargo: open logistiek ecosysteem

De transportsector belast het (water)wegen- en spoornet enorm en genereert een aanzienlijke CO2-uitstoot. De urgentie voor slimme vervoersoplossingen is daarom groot. In het EU-project iCargo zijn bedrijven aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een open en betaalbaar ecosysteem voor de uitwisseling van informatie in de transportketen.

De CO2-uitstoot blijft – ondanks de al genomen CO2-reducerende maatregelen – groeien, zo vertelt Erik Cornelisse, projectmanager iCargo bij CGI. ‘Met iCargo ontwikkelen we daarom slimme oplossingen voor efficiënter weggebruik en een hogere bezettingsgraad van de vervoersmiddelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een ontlasting van de infrastructuur en een lagere CO2-uitstoot.’

Geautomatiseerd

Binnen het iCargo-project zijn vier pilots uitgevoerd. Deze moeten aantonen dat informatie-uitwisseling voor ketensamenwerking in de logistiek beter kan. CGI is betrokken bij twee pilotprojecten en werkte daarbij samen met Unilever en DHL. ‘We hebben gekeken hoe we informatie over de CO2-uitstoot per zending geautomatiseerd kunnen berekenen’, aldus Cornelisse. ‘Nu nog is veel informatie, zoals de aard van de vracht en het aantal truckbewegingen, niet meer toegankelijk als de vracht overgaat op bijvoorbeeld een andere modaliteit. De uitdaging is om over de gehele keten heen de grote diversiteit aan standaarden en systemen te overwinnen.’

Laagdrempelig

De visie op ketensamenwerking en het geautomatiseerde uitwisselen van transportgegevens heeft geleid tot een open infrastructuur. ‘Hier kunnen álle betrokken partijen in de keten elkaar vinden, contact leggen en op een veilige en gecontroleerde wijze informatie met elkaar uitwisselen. Daarnaast beschikken vervoerders over meer en gedetailleerdere CO2- informatie dan nu het geval is.’ Cornelisse benadrukt dat het laagdrempelige karakter een essentiële ontwerpdrijfveer is geweest. ‘Niet alleen grote bedrijven, maar ook het mkb moet kunnen aanhaken. Zij vormen in aantal immers 99 procent van de Europese transport- en opslagsector.’

Op 6 mei heeft Erik Cornelisse de technische infrastructuur voor een open logistiek ecosysteem gepresenteerd op de Transport Logistic Trade Fair 2015 in München als eindresultaat van het iCargo project.