Coöperatieve technologie

Samen werken aan betere bereikbaarheid

Voertuigen die onderling en met de wegkant kunnen communiceren zijn de toekomst. Maar hoe kun je deze coöperatieve technologie gebruiken om wegen beter te benutten? Daarover gaat het boekje Beter benutten van intelligente mobiliteit.

Weggebruikers worden tijdens het autorijden steeds meer ondersteund door ICT. Navigatiesystemen kunnen bijvoorbeeld doorgeven waar file staat en de bestuurder adviseren om een andere route te kiezen. Maar volgens Laurens Lapré , business consultant bij CGI, is dit nog maar het begin. ‘Voertuigen die onderling en met de wegkant kunnen communiceren zijn de toekomst. Je kunt deze zogenaamde coöperatieve technologie heel gemakkelijk inzetten om bereikbaarheid in de drukke regio’s te verbeteren. Bijvoorbeeld door te meten waar automobilisten veelvuldig op de rem trappen. Als je dat weet, kun je de oorzaak aanpakken. Misschien staan er wel onduidelijke verkeersborden of zijn de stoplichten verkeerd afgesteld.’

Voorrang

Ook het goederenvervoer kan baat hebben bij intelligente mobiliteit, bijvoorbeeld door vrachtwagens prioriteit te geven bij stoplichten. ‘Dat scheelt niet alleen benzine, maar zorgt ook voor een betere doorstroming en minder CO2-uitstoot. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden te bedenken.’ Het boekje Beter benutten van intelligente mobiliteit, dat Lapré samen met een aantal andere experts heeft geschreven, moet overheden en marktpartijen op ideeën brengen. ‘Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het boekje verspreid onder gemeenten, provincies, wegbeheerders en marktpartijen. Het zou mooi zijn als zij hier ook echt concreet mee aan de slag gaan. Want wil Nederland zijn voortrekkersrol op het gebied van intelligente mobiliteit blijven behouden, dan moeten overheid, regio’s en bedrijfsleven veel meer én blijvend met elkaar gaan samenwerken.’