DiTTLab

Betere verkeersdoorstroom, grotere veiligheid

TU Delft start na de zomer samen met CGI met DiTTLab, een ‘speeltuin’ waar wetenschappers en studenten samen onderzoek kunnen doen. De onderzoeksdata leveren op termijn toepassingen op voor betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid.

Hans van Lint, Antonie van Leeuwenhoek professor Traffic Simulation & Computing aan de TU Delft: ‘Universiteiten willen graag investeren in goed uitgeruste “speeltuinen” waar wetenschappers en studenten onderzoek kunnen doen en data en applicaties kunnen opslaan, terugvinden en plaatsen op virtuele (wegen)kaarten. Hiermee ontstaat er meer zicht op het verkeer. Als marktpartijen hier een bijdrage aan leveren, leidt dat tot geweldige en praktijkgerichte innovaties.’ CGI draagt met Open Data en Open Simulatie software bij aan de creatie van het datalab. Hierdoor kan iedere onderzoeker of programmeur meedenken en meebouwen aan simulatiemodellen. Doel: de Nederlandse infrastructuur beter benutten met alle voordelen voor verkeersdeelnemers van dien.

Meer doorstroom, minder brandstofverbruik

De modellering en simulatie in DiTTLab levert – in combinatie met uitkomsten van data-analyses (uit sensornetwerken) van verkeer en vervoer – nieuwe toepassingen voor het managen van verkeer. De beïnvloeding van individueel keuzegedrag van toekomstige auto- en vrachtwagenbestuurders staat daarbij centraal. De applicaties moeten een verbetering van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid binnen handbereik brengen. En kunnen leiden tot kortere reis- en transporttijden, minder brandstofverbruik en kostenbesparingen voor transport. In het najaar is er meer bekend over de eerste concrete proeven.