Move smarter!

Move Smarter is niet alleen de naam van deze nieuwsbrief. Move Smarter staat ook voor de manier waarop wij onze klanten helpen met een efficiënter, duurzamer, veiliger en comfortabeler transport van mensen en goederen. Over de weg, het water, het spoor en door de lucht.

Deze nieuwsbrief verschijnt niet voor niets nu. De mobiliteitsvraag neemt toe. Niet alleen qua volume, maar ook wat betreft differentiatie – het vervoer over bijvoorbeeld meerdere modaliteiten. De bestaande infrastructuur uitbreiden is te duur en te tijdrovend. Daarom zetten Nederland én de Europese Unie in op het beter benutten ervan. Een ander speerpunt is reizigers beter geïnformeerd op weg sturen. CGI beschikt in Nederland over een eigen expertisecentrum op het gebied van verkeer en vervoer. Driehonderd professionals doen er onderzoek en ontwikkelen mobiliteitsoplossingen, waarbij ICT de rode draad is. Op dit moment gaat veel aandacht uit naar slimme combinaties van bijvoorbeeld groeiende datastromen (big data) met innovatieve technologieën. Denk hierbij aan sensoren die actuele informatie opleveren – oftewel the internet of everything – of aan DiTTLab, een ‘speeltuin’ waar wetenschappers en studenten samen onderzoek doen naar toepassingen voor betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid.

Nog meer voorbeelden vindt u in deze eerste editie van de Move Smarter newsletter. Lees bijvoorbeeld over de pilot die NS en ProRail op dit moment uitvoeren in het kader van het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS. Verder vindt u informatie over hoe Rijkswaterstaat – dankzij Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) – bij incidenten en calamiteiten de verlichting langs snelwegen gemakkelijker op afstand kan schakelen. Ook kunt u lezen over de mogelijkheden van Google Glass voor het verkeers- en vervoersdomein. Omdat werknemers met Glass handsfree online zijn, kan het een handig hulpmiddel zijn voor bijvoorbeeld de onderhoudsmedewerker die allebei zijn handen nodig heeft om een reparatie uit te voeren, maar tegelijkertijd op zijn tablet moet kijken omdat daar instructies opstaan.

Kortom: move smarter!

Sake Algra
Senior Vice President,
CGI – the Netherlands