CBR

Rijgeschiktheid aan het stuur

De divisie Rijgeschiktheid van het CBR bevindt zich midden in het verandertraject ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’: een groot en veelomvattend proces, waarmee alle medewerkers van de divisie te maken krijgen. Doel: een gestroomlijnde verstrekking van de Verklaring van Geschiktheid aan rijbewijshouders en op die manier bijdragen aan de verkeersveiligheid op de weg.

De divisie Rijgeschiktheid van het CBR is verantwoordelijk voor de verstrekking van de Verklaring van Geschiktheid aan rijbewijshouders. Binnen het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ worden nieuwe werkprocessen en nieuwe ondersteunende ICT-systemen ontworpen. Doel is om een zo optimaal en effectief mogelijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid op de weg.

CGI is tot medio 2017 als één van de partijen betrokken bij de uitvoering van dit programma.