Mobiliteit in de stad

Elke stad ademt ’s ochtends mensen in en ’s avonds weer uit. Meer asfalt en spoor is lang niet altijd een optie voor deze groeiende verkeersstromen, ze op een slimme manier in goede banen leiden wel. Oplossingen verknopen, expertise delen en samenwerken blijken de sleutelwoorden voor intelligente mobiliteit.

Mobiliteit op een slimme manier organiseren is één van de belangrijkste thema’s voor steden en stadregio’s. Lees hierover meer in het iBestuur artikel.

Bron: iBestuur, juli 2015