Click here to view the English version of the article.

Migratie is een complex fenomeen. Complex vanwege de vele verschillende aspecten die eraan kleven, zowel praktisch en humanitair als op het vlak van de veiligheid. Maar ook door de vele betrokken partijen. Nieuw is het niet – het is letterlijk van alle tijden. De impact van migratie wordt wereldwijd gevoeld.

Door censusdata en tellingen weten we wat er wanneer en waar gebeurt. Maar prognoses over migratiestromen, inclusief verdieping op demografische elementen, ontberen de gewenste nauwkeurigheid, informatierijkheid en tijdige beschikbaarheid. Terwijl het beleid en beleidsinterventies juist op prognoses gebaseerd worden.

Aardobservatie + data mining op social media

Er is dus een grote behoefte aan voorspellende informatie. CGI speelt hierop in door haar kennis en ervaring op het gebied van aardobservatie (data van satellieten) te combineren met haar knowhow van data mining op social media-platformen. Deze combinatie leidt tot interessante inzichten, vandaar dat we deze samenballing inzetten om nieuwe diensten te ontwikkelen:

  • Het automatisch detecteren op beelden uit de ruimte van migratiegerelateerde elementen, zoals groepen mensen, sporen van vrachtwagens op onverwachte plekken, tentenkampen, afval en boten.
  • Het gericht zoeken naar informatie op social media naar data die inzicht geeft in bijvoorbeeld de sentimenten van migranten op bepaalde momenten, maar ook informatie die gedeeld wordt over routes en beweegredenen voor het nemen van bepaalde routes.
  • Het combineren van bovenstaande elementen leidt tot een dienst die, voordat het evenement gebeurt, de mogelijke uitkomsten van migratiebewegingen voorspelt.
     

Haalbaarheidsstudie

CGI heeft voor ESA een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe de paraatheid voor noodsituaties op migratiebewegingen kan toenemen met behulp van ruimtevaartgegevens en andere databronnen. De titel van het onderzoek is ‘Big data applications for improved migration prognosis’. Het beschrijft verschillende big data-toepassingen voor vroegtijdige waarschuwingsinformatie over migratiestromen, waarbij satellietgegevens in de breedste zin van het woord gecombineerd worden met social media data mining.

The view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.