CGI’s digitale energie-eiland faciliteert lokale energiemarkt

Drentse dorp Ansen loopt voorop in de energietransitie op weg naar ‘energieneutraal in 2020’. De inwoners hebben zelf -in de vorm van een eigen coöperatie- concrete stappen gezet om de energievoorziening in eigen hand te nemen.

CGI bouwt een open innovatieplatform voor dit burgerinitiatief waarmee onderling energie verhandeld gaat worden. Dit digitale energie-eiland voorziet op termijn in de handel van zonne-energie, gas en elektra van maximaal 200 huishoudens, zonder dat daar een energiebedrijf bij te pas hoeft te komen.

In dit achtergrondartikel gaan de initiatiefnemers van de coöperatie, energieKansen, dieper in op dit burgerinitiatief en legt CGI-er Jonathan Hobelman uit hoe een digitaal energie-eiland werkt.

Article

Digitale energie-eilanden

Lokale energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, leveren meer of minder energie al naar gelang de meteorologische omstandigheden. Hoewel het weer tegenwoordig prima te voorspellen is, kunnen we het niet naar onze hand zetten. Tegelijk neemt aan de kant van de verbruiker de vraag toe, onder meer door een stijgend aantal elektrisch aangedreven voertuigen en warmtepompen. Het afstemmen van vraag en aanbod is daarmee de grootste uitdaging voor decentralisatie van het energienet. Als we dat niet goed voor elkaar krijgen, liggen black-outs op de loer.

CGI heeft haar energie-eilandenplatform ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met diverse smart-gridprojecten. Met bewezen technieken hebben we al aangetoond dat een nieuw ecosysteem mogelijk is. Samen met consumenten en marktpartijen willen we dit nieuwe ecosysteem vormgeven. Daar zetten we al flinke stappen in, zoals in het co-creatieproject in Ansen. Binnen een energie-eiland moet een lokale energiemarkt optimaal functioneren om vraag en aanbod efficiënt bij elkaar te brengen. De consument wordt een prosumer: behalve consument van energie ook een producent.