Gamification

Werken met ‘fun’

Spelenderwijs kan het gedrag van werknemers positief worden beïnvloed en kunnen onverwachte successen worden geboekt. Dit fenomeen heet gamification, het broertje van het al langer bekende serious gaming.

Hans Moonen en Simon Dalmolen van CGI vertellen hierover in dit artikel van EVO Logistiek.

Bron: EVO Logistiek, april 2014