CGI is verheugd te kunnen aankondigen dat zich eraan te verbinden om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn, met betrekking tot koolstofemissies onder zijn directe en indirecte controle (zoals gedefinieerd door Scope 1, 2 en zakenreizen in scope 3 van het Greenhouse Gas Protocol). De streefdatum van 2030 is 20 jaar eerder dan de streefdatum die is vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Er wordt ook verwacht dat bepaalde geografische gebieden binnen CGI de netto nuldoelstelling vóór 2030 zullen bereiken. Daarom zullen individuele Strategic Business Units in de loop van 2021 hun eigen lokale plannen publiceren.

Dit belangrijke initiatief maakt deel uit van een breed scala aan duurzame activiteiten waarin CGI investeert. In het algemeen is het CGI's strategische doel om erkenning te krijgen als een zorgzame en verantwoordelijke 'corporate citizen' van de lokale gemeenschappen waarin haar professionals wonen en werken in de nabijheid van CGI-klanten.

“As historic changes continue to reshape how we live and work, we remain committed to being a socially and environmentally responsible company,” said CGI’s President and Chief Executive Officer George Schindler. “This net-zero carbon emissions target is in line with our longstanding environment stewardship efforts across the globe. This involves collaborating with clients, partners, governments, the United Nations and others at the global, regional and local levels to drive sustainability and adopt operating practices that reduce and ultimately eliminate our carbon footprint. We are especially proud of the engagement of our teams at the local level as they work, side by side with our clients, to create a more sustainable world.” 

Al 45 jaar werkt CGI samen met klanten aan het identificeren, bewaken en beheren van gezondheids- en veiligheidsrisico's voor het milieu, het verminderen van het energieverbruik en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. CGI is ook een wereldwijde IT-leider in het implementeren van duurzame bedrijfspraktijken die in lijn zijn met het UN Global Compact en ISO 14001.

“Through our environmentally-oriented operating practices, we have reduced our carbon emissions by 50% since 2014,” added George Schindler. “We also help our clients reduce their CO2 emissions and achieve their sustainability goals through our innovative energy solutions.”

Dankzij de inzet van CGI om de duurzaamheid van zijn activiteiten te versnellen, heeft het bedrijf zijn prestaties met betrekking tot de belangrijkste milieu-indices, waaronder de Dow Jones Sustainability Index, het Carbon Disclosure Project en EcoVadis, voortdurend kunnen verbeteren.