Steeds vaker wordt energie decentraal en duurzaam opgewekt. Ook het aantal nieuwe gebruikers van elektrische auto’s en warmtepompen groeit. De uitdaging is de balans te vinden tussen vraag en aanbod. Moet er nog meer koper in de grond of zijn er alternatieven?

CGI-er Sjors Hijgenaar schreef een thesis over hoe elektrisch vervoer deze energietransitie kan versnellen. Door gebruik te maken van blockchain-technologie kan de decentrale opgewekte duurzame energie en het verbruik ervan efficiënt worden geregeld. De thesis is tot stand gekomen met hulp van de TU Delft.